Skip to main content

Välkommen till projektportalen för Forstena!

Fastighetsförvaltning när den är som bäst

Forstena drivs i sin nuvarande form sedan 2006 och arbetar med teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel, upprättande av underhållsplaner samt projektledning.

Vi vänder oss i första hand till bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare och förvaltar främst fastigheter i Stockholmsområdet.

Vår målsättning är att alltid ge god service och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Vi värnar om den personliga kontakten, varje kund har alltid en egen kontaktperson, återkoppling och information är något vi prioriterar högt.
I företaget finns kompetens/erfarenhet från:
  • utbildning av fastighetstekniker
  • upprättande av energideklarationer
  • el-projektering
  • företagsledning inom installationsbranschen
  • projektledning
  • allmän el-behörighet
  • entreprenad besiktning
  • Vår affärsidé bygger på att vi inte är stora utan håller oss till en lagom volym av kunder och tar god hand om de uppdragsgivare vi har. Detta leder till nöjda kunder och långa samarbeten.