Skip to main content

Välkommen till Forstenas kundportal!

Vår kundportal är en digital dokumenthanterare och ett verktyg för dig som kund att använda för att arkivera och hämta dokumentation som har med din fastighet att göra. I portalen kommer allt från ritningar, protokoll, handlingar till förvaltningsrapporter och andra filer du som fastighetsägare jobbar aktivt med, att lagras och delas med behöriga medlemmar.Entreprenörer som behöver tillgång till ritningar kan enkelt bjudas in och få tillgång till de dokument de tilldelas behörighet till.

Om du är intresserad av kundportalen kontakta din tekniska förvaltare så kan vi berätta mer.